PETROTEL LUKOIL S.A.
PETROTEL LUKOIL S.A.

Informatii De Reglementare

Potrivit legilor Romaniei pentru protectia mediului (Legea 265/2006), se fac publice Autorizatiile integrate de mediu si Autorizatiile de gaze cu emisii de sfera, precum si Rapoartele SEVESO (Lege 59/2016).

In ceea ce priveste obligatia de a informa actionarii, se fac publice documente, potrivit Legii 31/1990 republicata, referitoare la Societatile comerciale.

  • Convocator
  • Informatii la dispozitia publicului SC PETROTEL LUKOIL SA 2016
  • Raport de securitate SC PETROTEL LUKOIL SA
  • Sinteza Raport inspectie SEVESO SC PETROTEL LUKOIL SA
  • Sinteza SEVESO 2016
  • Autorizatia integrata de mediu nr PH-10 din 10 08 2015 - 10 08 2025
  • Autorizatie privind emisiile de Gaze cu Efect de Sera nr 139 din 13 03 2013 - 2020